Reflektointi on ehkä tehokkain itsensäkehittämisen työkalu
Reflektointi – Luultavasti tehokkain itsensä kehittämisen työkalu.

Reflektointi on toimintaa, jossa pyöritellään ajatuksia opituista asioista sekä pohdintaa siitä miten opittua asiaa voitaisiin soveltaa käytäntöön. Reflektointi on varmasti yksi tärkeimmistä avaimista menestykseen ja vaikka tämä ei suoraan koske digimarkkinoinnin kehittämistä, niin tämä on erittäin tehokas työkalu kehittää omaa liiketoimintaosaamista. Alta voit nähdä reflektiota, jota olen tehnyt vuosia sitten.

Ps. Kyseisessä esimerkissä on reflektoitu myös itse alkuperäistä reflektiota, eli siinä on samalla tutkiskeltu, kuinka asiat ovat edenneet pidemmän aikavälin jälkeen. Pitäisi varmaankin tehdä pian kolmas versio tästä.

Reflektoin John. C Maxwellin 21 johtamisen lakia. Käyn jokaisen lain läpi ja reflektoin missä omasta mielestäni menen omalta
osaltani.

1.The law of the lid

Yksilön kyky johtaa.

Mikä on johtamiskykyni? Hyvä kysymys. Tämä tarkoittaa siis sitä, että
millaisia johtamisen taitoja minulla on tällä hetkellä. Millaiset ovat
sosiaaliset taitoni. Kuinka hyvin voin nähdä tulevaan ja kuinka vahva
visio minulla on.


Tämän kirjoituksen tarkoituksena on juurikin avata ajatuksia hyvästä johtajuudesta ja siitä missä itse olen tästä näkökulmasta. Sinun kannattaa heijastaa näitä ajatuksia itseesi ja miettiä missä kohtaa olet kunkin lain kohdalla.

2.The law of the influence

Vaikuttavuus

Johtaja johtaa eli vaikuttaa. Jos joku sanoo olevansa johtaja, mutta ei
vaikuta kehenkään ja kukaan ei seuraa, niin ei tämä voi olla johtaja.
Tämä on hyvä pistävä kysymys. Keitä minä johdan? Ketkä seuraavat
minua? Mitä teen, jotta saan seuraajia?
Millaista vaikutusta tulen tarjoamaan johdettavilleni? Tehtäväni on
nostaa muut ihmiset ylös ja saada heidät tekemään parastaan. Minun
kannattaa ympäröidä itseni itseäni taitavammilla ihmisillä.
Tällä hetkellä johdan itseäni. Mutta nämä ovat kysymykset, joihin minun
pitää vastata alkaessani johtaa muita. Miten minusta tulee vaikuttava
johtaja? Tämä reflektio tulee jäämään kyllä pohjaksi tulevaisuuteen,
sillä jo nyt tässä käsitellään johtamisen ydintä.

Ja se pohja täyttyy nyt. Toimitusjohtajan roolissa olen juuri näiden ajatusten äärellä. Tärkeintä ollut tajuta astua taakse ja laittaa muut loistamaan parrasvaloissa.

3.The law of process

Toistuvuus

Tämä tarkoittaa päivittäistä tulosten tarkkailua. Johtajan pitää tunnistaa
työntekijän päivittäisestä panoksesta, että mihin tämä on menossa.
Näin voi tunnistaa kasvun. Ja ennen kaikkea johtajan pitää tunnistaa
oma optimaalinen panoksensa. Mitkä ovat ne avain asiat joiden pitää
tapahtua päivittäin, jotta minä ja organisaationi menee kohti haluttua
päämäärää?

Erittäin tärkeä pointti. Arjen toistuvista toimenpiteistä syntyy menestys. Mitä paremmin osaan tunnistaa ne avaintekijät, jotka johtaa kehittymiseen, niin sitä nopeammin myös liiketoiminta kasvaa.

4.The law of navigation

Suunnan määrittäminen

Kun asioita tapahtuu ja homma menee toistuvuuden kautta oikeaan
suuntaan pitää johtajan viedä koko organisaationsa haluamaansa
paikkaan. Suunta määräytyy tasapainossa menneen reflektointia ja
tulevaisuuden punnitsemista. Johtaja siis määrittää sen, että mitä
tarvitaan päästäkseen visioon.
Tässä on itsellä ymmärryksen paikka siinä kuinka tärkeää kirkkaan
vision määrittäminen on. Miten johtaja voi ohjata muita, jollei tiedä
itsekään minne on menossa?

Olen alkanut huomaamaan, että visiosta on hyvä rakentaa tarina, johon koko yritystoiminta sisältyy. Tarinan voima on valtava. Se on ikäänkuin toimintaohje ihmisen sielulle. Tarinan avulla saadaan kuljetettua toimintaa eteenpäin ihmisläheisellä tavalla. Minulla ei ole tällä hektellä vielä täyttä tarinaa. Sellainen pitää tehdä.

5.The law of addition

Palveleva johtaminen

Johtajan pitää tuntea alaisensa. Ennen kuin lähtee johtamaan on
tärkeää tutustua kanssaolijoidensa taustoihin, mieltymyksiin,
tavoitteisiin ja unelmiin. Viisas johtaa keskustelee ja oppii ennen kuin
lähtee johtamaan.
Tämä on kyllä mielestäni todella tärkeää esimerkiksi tiimiyrityksessä
toimiessaankin. On ihan turha asettaa erilaisia tavoitteita, jotka
koskevat kaikkia ellei aio jakaa niitä selkeästi tiimin kesken. Omat
johtamisen toiminnot tiimiliiderinä ovat pitkälti kaatuneet tähän, kun en ole jakanut tarpeeksi ajatuksia tiimin kesken.

Tämä asia on kolahtanut vahvasti. Avoin keskustelu, tustuminen ja tiimin tavoitteiden sekä unelmien läpikäynti on avannut huikean ilmapiirin normaalin arkeemme. Tämä on myös yksi luottamusta kasvattava arvo, jonka selkeästi huomaa toteutuvan yrityksemme arjessa.

6.The law of solid ground

Luottamuksen ilmapiiri

Luottamuksen rakentaminen kanssaolijoihinsa on erityisen tärkeää
johtajalle. Kuinka tämä tapahtuu? Ollessaan esimerkillinen, pitäen
sanansa, on rehellinen virheistään ja laittaa oman yhteisönsä intressit
omansa edelle.
Johtaja joka on menettänyt johdettaviensa luottamuksen ei voi enään
johtaa, eikä siis ole johtaja.
Näin kävi minulle ollessan oppilaskunnan puheenjohtajana. “Viran”
saatuani törppöilin jotain typerää ja sain jälki-istunta pariinkin
otteeseen. Luovuin “virastani” koska koulun esimerkkioppilas ei voinut
olla tällainen jälki-istunnoissa aikaansa viettävä pahis. Se oli
ensimmäinen oppituntini luottamuksesta.

Eipä tuohon lisättävää. Yksi asia, joka erottuu lävitse muiden on se, että jos sydämestään haluaa yhtiönsä ja kanssatekijöidensä parasta, niin se kyllä huomataan.

7.The law of respect

Muiden kunnioitus

Yhtä tärkeä kuin luottamuksen laki. Ihmiset luonnostaan seuraavat
itseään vahvempia johtajia. Hyvät johtajat luottavat seuraajiensa
kunnioitukseen. Ihmiset haluavat olla johdettuja. Kun ihminen
kunnioittaa sinua johtajana, hän seuraa sinua.
Kunnoituksen saa noudattamalla samoja asioita kuin
luottamuskohdassa.
Tärkeää minulle on muistaa tuo, että toimiessani johtajana ihmiset
kunnioittavat minua. Tämä tarkoittaa sitä, että minulla on vastuu toimia mahdollisimman hyvin heitä kohtaan.

Niin. Kunnioitus syntyy, kun itse kunnioittaa muita. Kaikki lähtee omasta toiminnasta. Tiimissä on aina henkilöitä, jotka ovat jossain tietyissä aihealuissa parempia, kuin itse. Onkin tärkeää muistaa, että kaikki toimintamme perustuu yhteiseen tekemiseen ja näin ollen jokainen pelaaja on tärkeä omassa roolissaan.

8.The law of intuition

Intuition käyttö

Intuitio on avainasemassa johtamisessa. Se on ikäänkuin se
valolamppu joka syttyy, jonkun hoksatessa jotakin. Johtajalla pitää
kokoaja intuitio anturit raksuttaa yhteisönsä sisällä, tulevaisuutta
pohtiessaan kuin ongelmia ratkoessaakin.
Itse olen tunnistanut intuition. Se on ikäänkuin asioiden oikein
tekemistä tai hoksaamista tuosta noin vaan. Se on alitajuinen voima,
jota pitää kokoajan pyrkiä vahvistamaan.

Allekirjoitan sillä lisäyksellä, että intuitio liitettynä analyyttiseen tulosten kautta johtamiseen on varmasti yksi suurimmista voimavaroista. Se on totuuksien kautta uusien asioiden luomista ja vanhojen asioiden kehittämistä.

9.The law of magnetism

Vedät puoleesi kaltaisiasi ihmisiä

Johtaja vetää puoleensa kaltaisiaan ihmisiä. Se on luonnollista. Onkin
siis tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutunsa ja tehdä
etenkin heikkouksille jotakin. Loppujenlopuksi organisaatio on
johtajansa näköinen.
Tässä on myös hyvä miettiä sitä, että kannattaako kaikki tyypit oikeasti
olla samanlaisia vaan rakentaa tiimi erilaisista ihmisistä, joilla on omat
vahvuutensa. Näin yhteisö rikastuu.

Etenkin rekrytoinnin näkökulmasta on tärkeää, että joskus ne ihmiset, jotka eivät heti resonoi kanssasi voivat olla niitä, jotka kehittävät sinua parhaiten. Tässä pitää olla kuitenkin varovainen, koska huonosti rekrytty henkilö voi olla isosti vahingollinen yritykselle, itselleen ja kanssatyöntekijöille.

10. The law of connection

Luo yhteys johdettaviisi

Ihmiset eivät muuta itseään tullakseen enemmän sinuksi vaan sinun
pitää muuttaa itseäsi tullaksesi enemmän johdettaviksesi. Näin saat
rakennettua vasta oikean aidon yhteyden ja ihmiset seuraavat sinua.
Ihmisiä ei kiinnosta kuinka hyvä johtaja olet siinä paljonko tiedät.
Ihmisiä kiinnostaa kuinka paljon välität.

Peruskauraa ihmisten kanssa toimiessa. Mitä paremmin on samalla aallonpituudella, niin sitä helpompi on tehdä yhteistyötä.

11. The law of the inner circle

Kerää ympärillesi oikeat tyypit

Lähimmäisesi muokkaavat sinua ja toimintaasi. Kerää ympärillesi niin
yhteisössä kuin elämässäsi sellaisia ihmisiä, jotka kehittävät sinua.
Henkilökohtaisesti minulla onkin tavoitteena joskus voida hankkia
ympärilleni minua fiksumpia yksilöitä viemään yhteistä visiota eteenpäin yhteisössäni.

Nyt on sen hetki. Olen kyllä ollut kiitollinen kanssatekijöistäni ja asioista, joita he pystyvät tekemään ja ajattelemaan. Tämä on osoittautunut harvinaisen todelliseksi ja tärkeäksi laiksi.

12. The law of empowerment

Tee ympärillä olevista tyypeistä parempia


Anna ja kasvata seuraajistasi entistä parempia. Nosta ihmisiä korkeammalle. Paranna heidän elämäänsä ja osaamistaan. Hyvä johtaja kasvattaa ja kasvaa muiden mukana. Mikään ei ole vaarallisempaa kuin estää toisia menestymästä oman pelkonsa vuoksi. Tämä estää myös oman menestymisen.

Loppujen lopuksi menestyvä yritys tai ura on kanssaihmisten kanssa käyty vuorovaikusten summa. Mitä enemmän pidät sisälläsi, niin sitä vähemmän tulet saamaan.

13. The law of the picture

Ihmiset tekevät mitä näkevät

Esimerkin voima! En voi odottaa kenenkään johdettavan tekevän hyviä
tuloksia jos en itse tee. On erityisen tärkeää toimia esmerkin kautta.
Ihmiset tekevät mitä näkevät. Jos hoidan asiani hyvin hekin hoitavat.

Koskaan ei pidä odottaa, että joku tekisi itsestään tai puolestasi asiat, mitä toivot ajatuksissasi heidän tekevän. Mitä hanakammin tartut työn sarkaan, niin sitä paremmin myös ihmiset ympärilläsi suoriutuvat. Tässä pitää kuitenkin olla pelisilmää, koska ei kannata haudata itseään työhön, joka vie pois kasvamasisesta.

14. The law of buy-in

Uskottavuuteni johtajana


Vaikka johtaisin minkälaista hienoa asiaa, ihmiset eivät lähde
seuraamaan minua, jollen ole uskottava johtaja. Tässä monet meneekin
metsään. He alkavat mainostamaan visiotaan ja päämääräänsä mutta
eivät kerro sanaakaan itsestään johtajana. Ihmiset seuraavat aina ensin
ihmistiä. Kun he uskovat minuun, he uskovat minun vievät heidän
määränpäähän.

Ja tämä kaikki toteutuu aidolla kiinnostuksella saavuttaa tämä päämäärä yhdessä. Siksi johtajan pitääkin kyetä fasilitoimaan kansatekijöiltään itsestään motiivit yhteiseen päämäärään.

15. The law of victory

Vaikka läpi harmaan kiven

Minulla pitää olla periksiantamaton halu voittaa ja saada sen mitä
lähden tavoittelemaan. En usko häviöön ja vaikka todennäköisyydet olisivat
kuinka vastaan, niin etsisin aina uusia keinoja voittaa ja päästä
tavoitteeseen. En saa ikinä luovuttaa.

Vain voittajat muistetaan. Kukaan muu ei kannattele rimaa puolestasi. Tämä on ehkä se rankin asia johtajan näkökulmasta. Jos et itse ole pitämässä rimaa korkealla, niin ei kukaan muukaan. Tässä kannattaa olla fiksu, jotta ei polta itseään loppuun.

16. The law of the big momentum

Momentumin kerääminen

Minun pitä johtajana rakentaa iso momentumi yhteisööni.
Pysäyttämätön voima, joka liikkuu. Johtajana minun täytyy pitää
mielessäni kokoajan kuinka saan lisättyä vauhtia yhteisöön. Tarvitsen
siihen vahvan vision, hyvän tiimin ja kyvyn motivoida muita. Ja tietysti
kaikki lähtee omasta motivaatiostani.

Mitä paremmin saamme hyvänpuolisen kiiren tunnun yrityksessä, niin sitä mukavempaa on työnteko ja tulee etenemisen tunne. Tämä momentum syntyy parhaiten asiakkuuksista ja myynnistä. Myynti. Kannattaa kokeilla!

17. The law of priorities

Olennaiseen keskittyminen

Saanko paljon aikaiseksi vai olenko vain kiireinen? Tässä on tärkeää,
että minulla johtajana on fokus oikeisiin asioihin. Samalla yhteisöllä
pitää olla fokus oikeisiin asioihin. Tässä 80/20 ajattelumalli on hyvinkin
oleellinen.

Jep. On uskomatonta kuinka helposti sitä käyttääkin aikaansa kaikkeen epäolennaiseen. Joka päivä pitää ravistella itseään ja muita keskittymään olennaisiin asioihin. Päivässä voi saada lukuisia asioita aikaiseksi tai sitten hyvin vähän. Äläkä tee aina itse, delegoi ja hanki tekijöitä, jotka ovat omassa jutussaan erinomaisia.

18. The law of sacrifice

Ole valmis uhrautumaan

Johtajuus ei ole niin helppoa miltä näyttää. Menestyäkseen elämässään
sen eteen pitää tehdä uhrauksia. Käyttää aikaa ja rahaa. Tärkeintä on
muistaa se, että panostaessani ollakseni paras mahdollinen johtaja teen
sen muiden takia. Loppujen lopuksi oikea johtaja laittaa oman
yhteisönsä itsensä edelle.

Tämä “uhraus” käsite aukeaa minulle nyt ehkä vähän laajemmin. Elämässä ja bisneksessä tulee vastaan asioita, jotka eivät aina ole niitä kivoja. Kaikilla ei voi olla aina mukavaa ja joskus asioista pitää luopua, ja yhtiön etu tulee sen ihmisten edelle. Asiat tapahtuu asioiden painolla.

19. The law of timing

Tee oikea päätös oikeaan aikaan


Ajoitus päätöksenteossa on erityisen tärkeää. Väärä päätös oikeaan
aikaan syö uskottavuuttani. Oikea päätös väärään aikaan synnyttää
vastustusta. Väärä päätös väärään aikaan tuottaa kengänkuvan
persuksille. Oikea päätös oikeaan aikaan tuottaa menestystä.
Päätöksentekotaito on tärkeä ominaisuus ja siihen tulee kiinnittää
huomiota.

Tärkeää on ainakin se, että tehdään päätöksiä ja mennään eteenpäin. Kannattaa myös pyrkiä pelaamaan korttinsa siten, ettei tarvitse tehdä suuren riskin epävarmoja päätöksiä. Tähän auttaa kehittyvä kokeilulähtöinen yrityskulttuuri, jossa voidaan nopeasti vaihtaa suuntaa tulosten valossa. Tässä tulee myös se datan ja intuition yhteinen voima, joka ohjaa oikeisiin päätöksiin.

20. The law of explosive growth

Räjäytä tulokset kattoon

Hyvä johtaja noudattaa edellämainittuja lakeja. Jos kuitenkin haluan
räjäyttää tulokset kattoon, niin sen jälkeen kun toimin itse hyvänä
johtajana, olen kerännyt osaavan tiimin ympärilleni ja seuraajat
ihannoivat minua kasvatan parhaistani mahtavia johtajia. Ihanne olisi
siis oppia olemaan johtaja, joka synnyttää johtajia.

Skaalautuvuus liiketoiminnassa. Se ei ole vain ja ainoastaan skaalattavien prosessien luomista vaan ennemminkin skaalattavien johtamismallien luomista. Tee itsesi tarpeettomaksi.

21. The law of legacy

Mitä haluan ihmisten puhuvan hautajisissani minusta?

Miksi teen kaiken tämän? Mitä haluan jättää jälkeeni? Suuria
monumentteja tai jättiyrityksen? Olen samaa mieltä Maxwellin kanssa,
että haluan jättää jälkeeni perinnön osaavia ihmisiä, jotka parantavat
maailmaa minun ansiostani ja jättävät jälkeensä samanlaisen perinnön
kuin minä itse.

True story. Sillä varauksella, että toisaalta ihan sama. Menestys itsessään ei enää ole minulle itseisarvo, vaan enemmänkin sen tavoittelu siinä näkökulmassa, että haastaa ja kehittää itseään aina vain kohti parempaa. Yritys bisness on tässä näkökulmassa mahtava työkalu, koska se on varmaankin vaikeimpia “pelejä” mitä tässä maailmassa tulee vastaan.

Yhteenveto

Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin, se että nauttii matkasta ja mahdollisimman monesta hetkestä tässä elämässä. Se on jännä, että parhaat “kiksit” olemassaolostaan saa aina silloin kun jollain tasolla ylittää itseään ja puskee epämukavuusalueelle.

Jos et vielä tee asioita itseäsi varten, niin ala tekemään. Sen kautta olet myös parempi muille. Puhu totta äläkä mieti mitä muut ajattelevat sinusta. Ryhdy tekemään asioita, joita vastaan koet intohimoa. En haluaisi olla epärohkaiseva, mutta kello käy “tik”, “tok”, eikä aika koskaan lisäänny. Siksi sinulla onkin mitä mainoin hetki alkaa nauttimaan elämästäsi juuri nyt.

Ilari Schmidtin digimarkkinointiklinikka

Ilari Schmidtin digimarkkinointiklinikka

Ilmainen digimarkkinointikonsultti

Tarjoan ilmaista konsultaatiota erilaisissa digimarkkinointiin liittyvissä haasteissa. Jos olet juuri aloittava yrittäjä, seura- tai vapaaehtoisaktiivi tai ihan mikä tahansa muu tyyppi, joka tarvitsee kipeästi apua päästäkseen eteenpäin digimarkkinoinnissa, niin älä epäröi ottaa yhteyttä. Autan sinua ilmaiseksi.

Olen itse entinen monialayrittäjä ja nykyinen toimitusjohtaja yrityksessä Suomen Mainoskampanja. Tehtäviini sisältyy normaalin liiketoiminnan hallinoinnin lisäksi markkinointituotannon operatiivinen johtaminen ja sen kehittäminen. Intohimoni digimarkkinoinnissa on data ja analytiikka sekä niiden kautta aukeavat äärettömät mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä. 

Vapaa-ajalla teen paljon vapaaehtoistoimintaa ja tykkään olla monessa mukana. Tässä projektissa haluan yhdistää nämä kaksi intohimoa auttamalla siinä missä osaan, eli digimarkkinoinnissa. Jos koet, että avustani voisi olla hyötyä, niin ota rohkeasti yhteyttä! 

Kuvaile digimarkkinointioireesi tähän

14 + 7 =

*Pyrin vastaamaan kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Yllättävän suuren suosion vuoksi vastauksissa saattaa joskus olla useammankin päivän viive. Tavoitteenani on kuitenkin aina vastata, sen vuoksi onkin tärkeää, että laittamasi sähköpostiosoite on toimiva.

Laita hyvä kiertämään ja kerro tästä muille: