Mitä on markkinointi? – Markkinan, intentioiden ja tarpeiden tunnistaminen

Mitä on markkinointi? – Markkinan, intentioiden ja tarpeiden tunnistaminen

Helpoin tapa ymmärtää digitaalista markkinointia on tajuta, että se tarkoittaa – markkinointia digitaalisessa ympäristössä-. Tämän sivun tarkoituksena on avata, kuinka voit hyödyntää markkinasi suurinta tarvetta tuotteesi myynnissä.Sisältö

Markkinointi tarkoittaa “toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.” – Wikipedia

Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa” – Tietokirjailija Philip Kotler

Maalaisjärjellä ajateltuna markkinointi on siis, jonkin asian kertomista, jonka tavoitteena on taloudellisen edun saavuttaminen suoraan tai välillisesti.

Itse markkinointiin liittyen löytyy jo lukuisia erilaisia mielipiteitä. Olen kuitenkin huomannut, että voimakkaimmat mielipiteet löytyy digitaalisesta markkinoinnista; Toisille se on julkaisujen kirjoittamista Facebookissa tai Twitterissä, kun taas toinen näkee sen moniosaisena asiakashankintakanavana, jolla voi datan avulla kehittämällä moninkertaistaa lähestulkoon minkä tahansa yrityksen liikevaihdon.

Yksi uskoo sähköpostimarkkinoinnin olevan se tehokkain tapa, kun toinen taas vannoutuu Youtube videoiden voimaan.

Rehellisesti sanottuna digitaalinen markkinointi on markkinana uskomaton digitaalisen basaarin ilmentymä, jossa huutelee äkäslompolainen Janne aina intialaiseen Additriin saakka.

Lisäksi, koska käytännössä kaikki tieto digitaalisesta markkinoinnista on markkinoijien luomaa(joiden työtä on vakuuttaa ihmisiä), niin ei ole ihme, että tällä alalla tapaa erittäin polarisoituneita mielipiteitä.

Nyt kuitenkin on aika murtaa myytit ja käyttää maalaisjärkeä digitaalista markkinointia ajatellessa.

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu

Tässä kohtaa moni hyppää jo ajattelemaan “miten saan myytyä palveluani”. Otetaan kuitenkin askel taaksepäin ja lähdetään liikkeelle ihmisistä.

Näin teet ihmisille tuloksellista digimarkkinointia

Ihminen, eli henkilö on elävä olento, joka näkee maailman oman tietoisuutensa kautta. Olemme siis erittäin itsetietoisia olentoja ja ajattelemme, että on olemassa vain yksi minä ja se onkin hyvin erityinen.

Lähes kaikki ajattelevatkin olevansa oman tarinansa keskipisteena ja että se tarina on jotenkin erityinen (ja onhan se sinulle itsellesi). Mitä kuitenkaan emme aina tule ajatelleeksi on se, että jokainen meistä ajattelee hyvinkin samalla tavalla.

Toki yksilölliset kokemukset muokkaavat omaa ajattelua, persoonaa ja näkemystä maailmasta. Ne voivat olla hyvinkin erilaisia toisiin verrattuna.

Kaikilla meillä kuitenkin on olemassa täysin samat perustarpeet, tunteet ja ominaisuudet, jotka lajimme kehitys on meille määrittänyt. Muuten emme olisi täällä.

Suurin osa meistä kokee ja tekee samoja asioita tiedostamattaan. Olemme loppujen lopuksi erittäin ennustettavia tapauksia ja meillä on tapana toimia erilaisten toistuvien kaavojen mukaan.

Isossa mittakaavassa tällaisia kaavoja on yhteiskunnan lait ja järjestelmät, jotka ohjaavat meitä yhteiskuntaa edistävään toimintaan (tai ainakin pysymään ruodussa).

Pystymme myös luokittelemaan samankaltaisia ihmisiä erilaisiin luokkiin, kuten suomalaiset, porilaiset, vegaanit tai himopyöräilijät. Henkilö kuuluu usein lukuisiin erilaisiin luokkiin ja ne menevät limittäin keskenään.

Ehkä on siis olemassa joku suomalainen Porissa asuva vegaani, joka on myös himopyöräilijä. Mitä markkinoisit hänelle?

Ihmisellä on myös sisällään kaavamaisia fyysisiä ja henkisiä tarpeita, kuten syöminen tai tunne olla rakastettu. Mutta miten tämä kaikki liittyy markkinointiin?

Siten että ihminen tavoittelee asioita, joita kokee tarvitsevansa. Ja yleensä mielellään maksaakin niistä. Jotkut asiat voivat olla monimutkaisten sisäisten ja ulkoisten tuntemusten summa, mutta on olemassa myös sisään leivottuja tarpeita, jotka ovat toistuvia ja myös vahvimpia.

maslowin tarvehierarkia
Maslowin tarvehierarkia – Ihmisen perustarpeet

Näin luot tarpeen markkinassasi

Markkina = Ihmisjoukko, jotka ovat tuotteesi potentiaalisia ostajia.

Jo liiketoimintaa suunniteltaessa olisi hyvä miettiä, että mihin tarpeeseen se tarjoaa ratkaisun. Mikäli liiketoiminta ja tuote on kuitenkin jo olemassa, niin voit silti hyödyntää tulevaa tietoa tarpeen luomisessa markkinassasi.

Viimeistään tässä kohtaa kannattaa suunnata ajatuksensa omiin asiakkaihin, eli niihin ihmisiin, joita yhdistää yksi tekijä: Tarve palveluillesi.

Tässä kohtaa asiat muuttuvat mielenkiintoisiksi. Elämme maailmassa(tai maassa), jossa asiat ovat melkolailla niin mallillaan, kuin voivat nyt yleisesti olla ihmisen perustarpeiden näkökulmasta tarkastellen. Ainakin fyysiset tarpeet ja turvallisuuden tarve lähes jokaisella suomalaisella täyttyvät (poislukien vääryyttä kokevat).

Aivomme ovat kuitenkin virittyneet siten, että koemme negatiiviset asiat monenkertaisesti voimakkaammin, kuin positiiviset asiat. Syynää tähän on evoluutio ja selviytyminen.

Aikoinaan, kun toden teolla jouduimme taistelemaan henkemme puolesta ja jotenkin selviytymään silloisista olosuhteista ja kilpailijoistamme, kuten leijonista tai toisista apinaroduista ei ollut varaa virheille. Siksi sellaiset yksilöt, jotka reagoivat vahvemmin omiin virheisiinsä, eivätkä enään toistaneet niitä selviytyivät huolettomia yksilöitä paremmin.

Myös omasta ja lauman selviytymisestä tulevaisuudessa piti olla huolissaan. Esi-isämme käyttivätkin nykyaikaan asti perittyä “sängyssä murehtimisen” taitoa hieman eri tavalla, kuin sitä nykyisin käytämme.

Silloin pohdittiin erilaisia selviytymis skenaarioita, jotta pysyttäisiin hengissä. Nykyisin mietimme uraamme, toisia ihmisiä tai työasioita. Tyytymättömyys, murehtiminen ja välittäminen siitä mitä toiset meistä ajattelevat onkin kaikki perittyjä ominaisuuksia, jotka joskus aikoinaan auttoivat meitä selviytymään lajina.

Niin karulta kuin se kuulostaakin, niin nyt näitä samoja murheita hyödynnetään markkinoinnissa! Ja sitä tapahtuu paljon. Kerron seuraavaksi kuinka se tapahtuu.

Halut

Kaikilta ihmisiltä löytyy yhdistäviä perustarpeita, kuten aiemmin jo kävi ilmi. Tässä lista yleisimmistä tarpeista, jotka on muunnettu haluiksi:

 • Lähimmäisen rakkaus
 • Sosiaalinen hyväksyntä
 • Turvallisuus, pois tuskasta pysyminen
 • Ruoka ja juoma
 • Itsensä kehittäminen, kilpailuedun saaminen
 • Seksuaalinen kumppanuus
 • Mukavat elinolot
 • Elinajan pidennys, terve elämä

Ja tässä opittuja haluja, jotka tyydyttävät välillisesti sisäisiä halujamme:

 • Tiedon saaminen, tietoisena pysyminen
 • Uteliaisuuden ruokkiminen
 • Kehon ja ympäristön puhtaus
 • Tehokkuus
 • Sopivuus, käytettävyys ja soveltuvuus
 • Luotettavuus ja laatu
 • Kauneuden ja tyylin ilmaisu
 • Taloudellisuus ja hyöty
 • Alennukset, hyvien kauppojen aikaansaaminen

Halut ovat siis sisäisiä tuntemuksia, usein alitajunnan ohjaamia, joihin haemme tiedostaen tai tiedostamattamme tyydytystä. Ne ovat usein eri tarpeiden yhdistelmiä, kuten halu olla laiha tai näyttää lihaksikkaalta.

Ne voivat myös olla materialistisia, kuten halu omistaa hieno mersu tai isompi vene, kuin sukulaisella.

Markkinoijana voimme valita näistä haluista ne, joihin myymämme ratkaisu tuottaa tyydytystä. Voimme myös kanavoida jotain tiettyä halua saamaan tarjoamamme ratkaisu entistä houkuttelevammaksi.

Identiteetti

Kansankielisesti tätä kuvaa melko hyvin fraasi “egon pönkittäminen”. Tätä ei pidä kuitenkaan aina miettiä negatiivisella sävyllä.

Identiteetti tai oikeastaan identifikointi tarkoittaa henkisen puolen ruokkimista hankittaessa uusi tuote. Se on ikäänkuin se välillinen mielihyvä, joka syntyy kun ostat sinulle mieluisan tuotteen.

Hyvänä esimerkkinä voisimme vahventaa keski-ikäisen miehen mielikuvaa kilpailuedun saavuttamisesta sekä naapurin kateelliseksi saamisesta, jos hän päivittää pari vuotisen autonsa täysin uuteen (naapurin mallia uudempaan) autoon. Hän saa siis myös auton fyysisten ominaisuuksien jatkeena henkisiä tuntemuksia, jotka hivelevät hänen persoonallisuuttaan.

Markkinoinnin näkökulmasta nämä ovat mielikuvia, joita pyritään luomaan tekstillä, äänillä ja kuvilla tuotteiden taakse ja vaikuttamaan kohderyhmään.

Uskomukset

Nämä ovat ihmisen elämän aikana opittuja ja juurtuneita ajattelutapoja, joiden kautta tämä näkee maailman sellaisena, kuin kokee sen olevan.

Uskomukset ovat siis omaksuttuja tiedon sirpaleita, omia mielipiteitä, opittuja asioita eli informaatiota, jota yksilö on imenyt elämänsä aikana sisäänsä ja muodostanut näiden asioiden kautta oman maailmankuvansa ja todellisuutensa.

Ihminen tekee päätöksensä omien uskomustensa perusteella ja tuomitsee jonkun asian, joko positiiviseksi, neutraaliksi tai negatiiviseksi.

Perustuvatpa uskomukset faktaan tai täyteen järjettömyyteen, niin on niitä hyvin vaikea muuttaa markkinoinnin keinoin. Tässä kohtaa moni kompastuu.

Yleensä oma usko markkinoitavaan tuotteeseen on niin äärettömän vahva, että ennemmin takoo vaikka väkisin markkinoitavan palvelun etuja asiakkaan kalloon, kuin hyväksyy tämän eriävän mielipiteen. Tämä johtaa lähes aina kauppojen peruuntumiseen.

Uskominen pitää miettiä prosessina. Ihminen omaksuu uutta tietoa omien uskomustensa kautta ja ne toimivat ikään kuin suodattamena uuden tiedon vastaanottamiseksi. Mikäli ihminen on tiedosta samaa mieltä ja se käy hänen logiikkaansa voi hän omaksua tarjoamasi tiedon ja lähteä käyttäytymään ohjaamallasi tavalla. Jos tieto ei resonoi tämän uskomusten kanssa kääntää hän huomionsa toisaalle.

Markkinoijana onkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että kun viestit asiakkaillesi niin sinun pitää puhua tämän kieltä ja tuottaa sisältöä, joka sopii hänen logiikkaansa.

Rakenna siis viestintäsi perusta asiakkaidesi uskomusten mukaisesti ja lähde ohjaamaan heitä kohti haluamaasi toimintaa heidän logiikkaansa mukaillen.

Yhdistämällä halut, identiteetin ja uskomukset markkinointisi viestintäsuunnitelmaan saat luotua vastustamattoman tarpeen asiakkaillesi. Kunhan teet sen oikein. Katsotaan seuraavaksi prosessi siihen, kuinka saat yhdistettyä ihmismassan tarpeet tuotteiseesi ja luotua näin markkinan.

Näin teet tuloksellista digimarkkinointia tuotteesi markkinassa

Yleensä olet itse oman markkinasi asiantuntija. Seuraava prosessi auttaa sinua porautumaan markkinaasi ja auttaa sinua pohtimaan asiakkaidesi syvimpiä motiiveja.

Ennen kuin ostat tuhansien eurojen brändistrategiaa, niin keskity olennaiseen: Potentiaalisiin asiakkaisiisi. Jos saat tämän seuraavan osion kuntoon, niin saat edellytykset markkinasi hallitsemiseen.

Suunnitteluprosessi markkinan tarpeen ja tuotteesi yhdistämiseen

Markkinoinnin suunnitteluprosessi alkaa läpikotaisella asiakkaan tuotteen markkinan tutkimisella.

A) Mittaa kyseisen markkinan laajuus ja syvyys

Määritä millaiset henkilöt ovat potentiaalisia tuotteen ostajia tarkkuudella, joka riittää markkinan koon (kohderyhmän koon) määrittämiseen. 

 • Mieti mitkä ovat kiinnostuksen kohteet, jotka liittyvät tuotteen ostomotivaatioon.
 • Listaa yhdistävät demografiset tekijät, kuten työ, koulutus, sukupuoli, kiinostuksen kohteet ja sijainti.

Laske markkinan koko

 • Laske kaikki potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat potentiaalisia tuotteen ostajia.
 • Kerro asiakkaiden määrä keskiarvoisella vuosimyynnillä per asiakas.

B) Tunnista massiiviset sisäiset voimat kohderyhmässä/luokassa, johon asiakkaasi kuuluva. Etsi ja listaa

 • tarpeet
 • halut
 • identiteetit
 • uskomukset
 • tunteet
 • motivaatiot

Nämä luovat kyseisen markkinan.  

C) Määrittele ja kiteytetä kyseiset voimat markkinassa.

D) Kanavoi ja yhdistä kyseiset voimat ratkaisuun, eli asiakkaan tuotteeseen

Seuraava prosessin vaihe sisältää läpikotaisen opiskelun tuotteesta itsestään. Toteuta mahdollisimman tarkasti.

A) Mikä tuote on ja mitä se tekee?

B) Määrittele millainen on fyysinen tuote, jonka asiakas saa. Määrittele myös tuotteen toiminnallisuus, jonka myyt.

C) Listaa kaikki tyydytyksen tunteet, ominaisuudet ja suoritukset, johon tuote pystyy.

D) Tunnista ja kiteytä edellämainittu yhdeksi kuvaksi, yhdeksi tunnuspiirteeksi, eli yhdeksi väittämäksi, joka osuu tehokkaiten suurimpaan mahdolliseen tunnevoimaan tuotteen markkinassa. 

Seuraavaksi yhdistä ensimmäinen ja toinen vaihe, niin saat teeman mainokseesi. Määritä teema vastaamalla näihin kysymyksiin:

A) Mikä on himo/halu, jonka tyydytystä markkina hakee? Miten himo/halu tyydytetään?

B) Mikä on tarve, jonka markkina tuntee ja miten se ratkaistaan?

C) Mikä on tunnistettava asia mitä markkinasi hapuilee/tavoittelee ja miten se ilmaisee tämän?

Kun olet löytänyt teeman, niin aloitat suunnitteluprosessi tuotteesi ilmaisusta.

A) Mikä on kyseisen markkinan kypsyys?

B) Kuinka hyvin ihmiset tuntevat tuotteen ja sen mitä tuote tekee?

C) Kuinka paljon heille on kerrottu samankaltaisista tuotteista?

D) Kuinka paljon he välittävät tuotteesta tai vastaavanlaisista ratkaisuista?

Viimeisessä suunnitteluprosessin vaiheessa on aika tuottaa otsikko, joka on ensimmäinen kohtaamispiste tuotteestasi.
Otsikko tulee olla kohderyhmäsi suurin kiinnostuksen ja hyväksymisen kohde tuotteestasi ja se voi löytyä mistä tahansa
seuraavasti sijainneista

A) Tuotteesta itsestään
B) Hinnasta
C) Tuotteen suorituskyvystä
D) Tyydytyksetä, jonka tuotteesi lupaa
E) Tarpeesta, jota markkinasi haluaatuotteestasi
F) Tai markkinasta itsestään

Missä tahansa kohtaa suurin kiinnostuksen ja hyväksymisen kohde löytyykään, niin se on piste, josta aloitat. Etsintä ja suunnittelu päättyy ja sanat alkavat. 

Suunnitteluprosessin lopputuloksena voi olla 10 sanaa, jotka tulevat määrittelemään 90% kampanjan menestyksestä. 

Viestit ja jakelu

Kun sinulla on tiedossa markkina ja tiedät mikä heidän suurin tarpeensa on sekä tiedät millä tavalla liität tuotteesi heidän tarpeeseensa pitää sinun määrittää kanavat ja formaatit, jolla lähdet tavoittelemaan markkinaasi.

Näin teet digitaalista markkinointia

Seuraava kokonaisuus on sen verran laaja, että avaan sen uudella sivulla. Pääset sinne tästä. Avaan siellä suosituimpia ja tehokkaimpia toimintatapoja sekä kanavia Digitaalisessa markkinoinnissa.

Käyn siellä tarkemmin läpi kokonaisuutta, jonka avulla saat harjoitettua tuloksellista digitaalista markkinointia hyödyntämällä digimarkkinoinnin eri toimintoja ja kanavia johdonmukaisena kokonaisuutena huomion kiinnittämisestä pitkään asiakassuhteeseen.

Saavuta optimaalinen ajankäyttö opettelemalla ajankäytön hallintaa

Saavuta optimaalinen ajankäyttö opettelemalla ajankäytön hallintaa

Tässä ajankäytön hallinta 101 kirjoituksessa olen kerännyt mielestäni tärkemmät kopit, kuinka saat elämässäsi enemmän asioita aikaiseksi ajanhallinnan avulla.

Kuka tahansa voi hyödyntää näitä ajankäytön työkaluja elämässään. Sinun ei siis tarvitse olla yrittäjä, työntekijä tai edes töissä. Riittää, että olet ihminen.

Nämä ovat yleisimpiä syitä, miksi ajankäytön hallinta on vaikeaa

Mikä ihmeen ajankäytön hallinta eli ajanhallinta eli ihan vaan optimaalinen ajankäyttö

Ajankäyttö tulee usein esille silloin, kun joku raja omassa jaksamisessa täyttyy.  Usein silloin ollaan jo aika pitkällä tilanteessa, joka on johtanut pitkäaikaiseen stressitilaan tai jopa burnouttiin.

Jotta voit ottaa oman aikasi takaisin käsiisi, niin sinun on hyvä tunnistaa näitä ongelmalliseen ajankäyttöön liittyviä syy- ja seuraussuhteita.

Kiire

Ajankäytön hallinta tuhoutuu kiireessä

Tuntuuko sinusta siltä, että on kokoajan kiire? Yleensä tilanteet töissä ja vapaa-ajalla ikään kuin vaan tapahtuvat yhtäkkiä ja niihin reagoidaan kiireellisesti deadlinen paukkuessa. Ongelmana tässä on se, että tekeminen muuttuu äkkiä tulipalojen sammuttamiseksi. Tehokkuus laskee, koska kaikki aika kuluu suoraan päin naamaa läsähtäviin ongelmiin.

Sitä löytää usein itsensä tilanteesta, jolloin ei kerkeä tekemään töitä kiireeltä. Katsotaan, kuinka saamme kiireen kuriin ja enemmän asioita aikaiseksi.

Poista kiire suunnitelmallisuudella

Kiire päihitetään suunnitelmallisuudella. Lähde suurista tavoitteista liikkeelle. Tällainen tavoite voi olla esimerkiksi vaikkapa projektin vieminen päätökseen määräajassa. Käytä SMART-menetelmää.

Smart_tavoitetyökalu
SpesificTarkka määritelmä
MeasurableMitattava
AttainableSaavutettavissa
RealisticRealistinen
TimeboundAikaan sidottu

Päätavoitteen määritettyäsi paloittele se pienemmiksi tavoitteiksi. Luo siis pienemmät smart-tavoitteet viikko- ja päivätasolle.

Lopputuloksena sinulla on selkeä suunnitelma, mitä sinun pitää tehdä joka päivä, jotta pääset asetettuun tavoitteeseen. Voit hyödyntää tätä niin työelämässä, kuin painonpudotuksessa.

Keskeytykset

Halusin ottaa keskeytykset ihan omaksi kokonaisuudeksi. Sitä ei tule aina miettineeksi, kuinka kalliiksi keskeytykset tulevatkaan tehokkaan tekemisen näkökulmasta. 

Onkin erityisen tärkeää aikatauluttaa oma arki siten että hankkii keskeytymätöntä aikaa omalle tekemiselle. Joka kerta, kun sinut keskeytetään tai keskeytät itsesi putoaa keskittymisesi pohjalle.

Harmaa nouseva viiva kuvaa työskentelyn orientaatioaikaa. Se vaihtelee tapauskohtaisesti 15-30 minuutin välillä. Työskentelyä optimaalisessa huipputason keskittymistilassa kuvataan vihreällä viivalla. Punainen ikoni kuvastaa keskeytystä. Punainen viiva on laskeva keskittymisen taso, joka putoaa pohjatasolle keskeytyksen myötä.

Tärkein asia keskeytymättömään työhön on ymmärtää keskeytysten vahingollinen vaikutus itselleen ja muille. Tämä ei kuitenkaan aina valitettavasti riitä. Keskeytykset johtuvat usein toisista ihmisistä.

Nykyisin ongelmallista on myös se, että usein työn kulkuun liittyy muiden kanssa kommunikointi. Voit huomata työskenteleväsi työpaikalla, jossa vallitsee keskeytyskulttuuri.

Mieti kuinka suuri vaikutus tällä onkaan isossa mittakaavassa organisaatiosi tehokkuuteen. Pahimmassa tapauksessa et pääse missään vaiheessa työskentelemään sinulle optimaalisessa keskittymistasossa.

Saavuta tekemisen huipputaso tekemällä työtä ilman keskeytyksiä

Jos työskentelet ympäristössä, jossa on muita ympärillä, niin sopikaa yhteisistä pelisäännöistä.

Ajankäytön hallinta saadaan työskentelemällä ilman keskeytyksiä
Joskus ongelmaan on olemassa helppo ratkaisu: Hanki keskeytyksetöntä aikaa luomalla sääntöjä tai asettamalla itsesi paikkaan, josta sinua ei voi keskeyttää.

Mikäli et pääse työpaikallasi työskentelämään “hiljaiseen tilaan”, niin hyvä ratkaisu optimaaliseen työskentelyyn on sopia yleiset “hiljaiset tunnit” toimistolla.

Näinä aikoina ei sallita keskeytyksiä, vaan kysymykset jätetään tauoille tai erikseen sovituille ajankohdille, jolloin kollegoiden kanssa keskustelu on sallittua.

Muista, että keskeytysten hinta on infernaalinen! Jos elät keskeytysten kulttuurissa, niin ota aloite omaan käteesi ja ala saavuttamaan asioita huipputason keskittymisen ansiosta.

Hajamielisyys ja multitasking

Kuinka monta projektia olet saanut melkein valmiiksi? Tuleeko sinulla mieleen taakse jääneitä to-do listoja, joita ei koskaan saatu valmiiksi?

Hyvin moni haalii itselleen tehtäviä liian paljon. Loppujen lopuksi ihminen on lähes aina parhaillaan tehdessään yhden asian kerrallaan. Siksi on tärkeää priorisoida.

Priorisoi – Vähennä työtäsi ja saa asioita enemmän aikaiseksi

Monella ei käy mielessä, että saadakseen asioita enemmän aikaiseksi pitää osata luopua jostakin.

Priorisointi - taito, joka johtaa menestykseen
Yksinkertainen priorisointiyökalu:
 1. Mieti mitä asioita sinun pitää (ja voit) saada tänään aikaiseksi
 2. Listaa asiat tärkeysjärjestykseen
 3. Aloita asia kerrallaan listan kärjestä
 4. Keskity pelkästään asioiden tekemiseen

Ehkä huomaatkin, että tätä listaa voi hyvin soveltaa yllä olevaan smart-tavoitetyökaluun.

Keskittymällä olennaiseen ja karsimalla kaiken ylimääräisen pois elämästäsi voit saada paljon enemmän asioita aikaiseksi. Lähes aina yksinkertaiset asiat ovat niitä kaikkein tehokkaimpia työkaluja muutokseen.

Elät parempaa elämää, kun kehityt ajankäytön hallinnassa

Hyödyntämällä yllä olevia työkaluja elämässäsi koet positiivisia muutoksia. Tässä on alla asioita ja tuntemuksia, joista voit päästä eroon keskittymällä ajanhallintaan elämässäsi.

Riittämättömyyden tunne. Kun aika on näpeissäsi pysyt fokusoituneena, koska saat ne asiat aikaseksi mihin ryhdyt. Sinulla pysyy kontrolli elämästäsi.

Aivosumu ja hajamielisyys. Vähentämällä turhia keskeytyksiä ja tapoja, jotka vain tuhlaavat aikaa pysyt virkeänä. Opit myös olemaan erossa liikainformaation lähteistä, kun et ole riippuvainen nykyteknologian tuottamista ärsykkeistä.

Kehityt ajankäytössä ja elät parempaa elämää. Ajankäytön hallinnan myötä voit saada positiivisia vaikutuksia esimerkiksi myös unirytmisi parantamiseen ja kuntoilun sisällyttämiseen arkeesi.

Pystyn allekirjoittamaan vaikutukset, koska nämä ovat asioita, jotka itse sain kuntoon ajanhallinnan avulla.

Tv-shop tyylisesti voisin kertoa, että “ajankäytön hallinta muutti elämäni!”. Ja se on totta. Luopumalla sain paljon enemmän. Kannustan käsi sydämellä keskittymään ajanhallintaan. 

Reflektointi – Luultavasti tehokkain itsensä kehittämisen työkalu.

Reflektointi – Luultavasti tehokkain itsensä kehittämisen työkalu.

Reflektointi on toimintaa, jossa pyöritellään ajatuksia opituista asioista sekä pohdintaa siitä miten opittua asiaa voitaisiin soveltaa käytäntöön. Reflektointi on varmasti yksi tärkeimmistä avaimista menestykseen ja vaikka tämä ei suoraan koske digimarkkinoinnin kehittämistä, niin tämä on erittäin tehokas työkalu kehittää omaa liiketoimintaosaamista. Alta voit nähdä reflektiota, jota olen tehnyt vuosia sitten.

Ps. Kyseisessä esimerkissä on reflektoitu myös itse alkuperäistä reflektiota, eli siinä on samalla tutkiskeltu, kuinka asiat ovat edenneet pidemmän aikavälin jälkeen. Pitäisi varmaankin tehdä pian kolmas versio tästä.

Reflektoin John. C Maxwellin 21 johtamisen lakia. Käyn jokaisen lain läpi ja reflektoin missä omasta mielestäni menen omalta
osaltani.

1.The law of the lid

Yksilön kyky johtaa.

Mikä on johtamiskykyni? Hyvä kysymys. Tämä tarkoittaa siis sitä, että
millaisia johtamisen taitoja minulla on tällä hetkellä. Millaiset ovat
sosiaaliset taitoni. Kuinka hyvin voin nähdä tulevaan ja kuinka vahva
visio minulla on.


Tämän kirjoituksen tarkoituksena on juurikin avata ajatuksia hyvästä johtajuudesta ja siitä missä itse olen tästä näkökulmasta. Sinun kannattaa heijastaa näitä ajatuksia itseesi ja miettiä missä kohtaa olet kunkin lain kohdalla.

2.The law of the influence

Vaikuttavuus

Johtaja johtaa eli vaikuttaa. Jos joku sanoo olevansa johtaja, mutta ei
vaikuta kehenkään ja kukaan ei seuraa, niin ei tämä voi olla johtaja.
Tämä on hyvä pistävä kysymys. Keitä minä johdan? Ketkä seuraavat
minua? Mitä teen, jotta saan seuraajia?
Millaista vaikutusta tulen tarjoamaan johdettavilleni? Tehtäväni on
nostaa muut ihmiset ylös ja saada heidät tekemään parastaan. Minun
kannattaa ympäröidä itseni itseäni taitavammilla ihmisillä.
Tällä hetkellä johdan itseäni. Mutta nämä ovat kysymykset, joihin minun
pitää vastata alkaessani johtaa muita. Miten minusta tulee vaikuttava
johtaja? Tämä reflektio tulee jäämään kyllä pohjaksi tulevaisuuteen,
sillä jo nyt tässä käsitellään johtamisen ydintä.

Ja se pohja täyttyy nyt. Toimitusjohtajan roolissa olen juuri näiden ajatusten äärellä. Tärkeintä ollut tajuta astua taakse ja laittaa muut loistamaan parrasvaloissa.

3.The law of process

Toistuvuus

Tämä tarkoittaa päivittäistä tulosten tarkkailua. Johtajan pitää tunnistaa
työntekijän päivittäisestä panoksesta, että mihin tämä on menossa.
Näin voi tunnistaa kasvun. Ja ennen kaikkea johtajan pitää tunnistaa
oma optimaalinen panoksensa. Mitkä ovat ne avain asiat joiden pitää
tapahtua päivittäin, jotta minä ja organisaationi menee kohti haluttua
päämäärää?

Erittäin tärkeä pointti. Arjen toistuvista toimenpiteistä syntyy menestys. Mitä paremmin osaan tunnistaa ne avaintekijät, jotka johtaa kehittymiseen, niin sitä nopeammin myös liiketoiminta kasvaa.

4.The law of navigation

Suunnan määrittäminen

Kun asioita tapahtuu ja homma menee toistuvuuden kautta oikeaan
suuntaan pitää johtajan viedä koko organisaationsa haluamaansa
paikkaan. Suunta määräytyy tasapainossa menneen reflektointia ja
tulevaisuuden punnitsemista. Johtaja siis määrittää sen, että mitä
tarvitaan päästäkseen visioon.
Tässä on itsellä ymmärryksen paikka siinä kuinka tärkeää kirkkaan
vision määrittäminen on. Miten johtaja voi ohjata muita, jollei tiedä
itsekään minne on menossa?

Olen alkanut huomaamaan, että visiosta on hyvä rakentaa tarina, johon koko yritystoiminta sisältyy. Tarinan voima on valtava. Se on ikäänkuin toimintaohje ihmisen sielulle. Tarinan avulla saadaan kuljetettua toimintaa eteenpäin ihmisläheisellä tavalla. Minulla ei ole tällä hektellä vielä täyttä tarinaa. Sellainen pitää tehdä.

5.The law of addition

Palveleva johtaminen

Johtajan pitää tuntea alaisensa. Ennen kuin lähtee johtamaan on
tärkeää tutustua kanssaolijoidensa taustoihin, mieltymyksiin,
tavoitteisiin ja unelmiin. Viisas johtaa keskustelee ja oppii ennen kuin
lähtee johtamaan.
Tämä on kyllä mielestäni todella tärkeää esimerkiksi tiimiyrityksessä
toimiessaankin. On ihan turha asettaa erilaisia tavoitteita, jotka
koskevat kaikkia ellei aio jakaa niitä selkeästi tiimin kesken. Omat
johtamisen toiminnot tiimiliiderinä ovat pitkälti kaatuneet tähän, kun en ole jakanut tarpeeksi ajatuksia tiimin kesken.

Tämä asia on kolahtanut vahvasti. Avoin keskustelu, tustuminen ja tiimin tavoitteiden sekä unelmien läpikäynti on avannut huikean ilmapiirin normaalin arkeemme. Tämä on myös yksi luottamusta kasvattava arvo, jonka selkeästi huomaa toteutuvan yrityksemme arjessa.

6.The law of solid ground

Luottamuksen ilmapiiri

Luottamuksen rakentaminen kanssaolijoihinsa on erityisen tärkeää
johtajalle. Kuinka tämä tapahtuu? Ollessaan esimerkillinen, pitäen
sanansa, on rehellinen virheistään ja laittaa oman yhteisönsä intressit
omansa edelle.
Johtaja joka on menettänyt johdettaviensa luottamuksen ei voi enään
johtaa, eikä siis ole johtaja.
Näin kävi minulle ollessan oppilaskunnan puheenjohtajana. “Viran”
saatuani törppöilin jotain typerää ja sain jälki-istunta pariinkin
otteeseen. Luovuin “virastani” koska koulun esimerkkioppilas ei voinut
olla tällainen jälki-istunnoissa aikaansa viettävä pahis. Se oli
ensimmäinen oppituntini luottamuksesta.

Eipä tuohon lisättävää. Yksi asia, joka erottuu lävitse muiden on se, että jos sydämestään haluaa yhtiönsä ja kanssatekijöidensä parasta, niin se kyllä huomataan.

7.The law of respect

Muiden kunnioitus

Yhtä tärkeä kuin luottamuksen laki. Ihmiset luonnostaan seuraavat
itseään vahvempia johtajia. Hyvät johtajat luottavat seuraajiensa
kunnioitukseen. Ihmiset haluavat olla johdettuja. Kun ihminen
kunnioittaa sinua johtajana, hän seuraa sinua.
Kunnoituksen saa noudattamalla samoja asioita kuin
luottamuskohdassa.
Tärkeää minulle on muistaa tuo, että toimiessani johtajana ihmiset
kunnioittavat minua. Tämä tarkoittaa sitä, että minulla on vastuu toimia mahdollisimman hyvin heitä kohtaan.

Niin. Kunnioitus syntyy, kun itse kunnioittaa muita. Kaikki lähtee omasta toiminnasta. Tiimissä on aina henkilöitä, jotka ovat jossain tietyissä aihealuissa parempia, kuin itse. Onkin tärkeää muistaa, että kaikki toimintamme perustuu yhteiseen tekemiseen ja näin ollen jokainen pelaaja on tärkeä omassa roolissaan.

8.The law of intuition

Intuition käyttö

Intuitio on avainasemassa johtamisessa. Se on ikäänkuin se
valolamppu joka syttyy, jonkun hoksatessa jotakin. Johtajalla pitää
kokoaja intuitio anturit raksuttaa yhteisönsä sisällä, tulevaisuutta
pohtiessaan kuin ongelmia ratkoessaakin.
Itse olen tunnistanut intuition. Se on ikäänkuin asioiden oikein
tekemistä tai hoksaamista tuosta noin vaan. Se on alitajuinen voima,
jota pitää kokoajan pyrkiä vahvistamaan.

Allekirjoitan sillä lisäyksellä, että intuitio liitettynä analyyttiseen tulosten kautta johtamiseen on varmasti yksi suurimmista voimavaroista. Se on totuuksien kautta uusien asioiden luomista ja vanhojen asioiden kehittämistä.

9.The law of magnetism

Vedät puoleesi kaltaisiasi ihmisiä

Johtaja vetää puoleensa kaltaisiaan ihmisiä. Se on luonnollista. Onkin
siis tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutunsa ja tehdä
etenkin heikkouksille jotakin. Loppujenlopuksi organisaatio on
johtajansa näköinen.
Tässä on myös hyvä miettiä sitä, että kannattaako kaikki tyypit oikeasti
olla samanlaisia vaan rakentaa tiimi erilaisista ihmisistä, joilla on omat
vahvuutensa. Näin yhteisö rikastuu.

Etenkin rekrytoinnin näkökulmasta on tärkeää, että joskus ne ihmiset, jotka eivät heti resonoi kanssasi voivat olla niitä, jotka kehittävät sinua parhaiten. Tässä pitää olla kuitenkin varovainen, koska huonosti rekrytty henkilö voi olla isosti vahingollinen yritykselle, itselleen ja kanssatyöntekijöille.

10. The law of connection

Luo yhteys johdettaviisi

Ihmiset eivät muuta itseään tullakseen enemmän sinuksi vaan sinun
pitää muuttaa itseäsi tullaksesi enemmän johdettaviksesi. Näin saat
rakennettua vasta oikean aidon yhteyden ja ihmiset seuraavat sinua.
Ihmisiä ei kiinnosta kuinka hyvä johtaja olet siinä paljonko tiedät.
Ihmisiä kiinnostaa kuinka paljon välität.

Peruskauraa ihmisten kanssa toimiessa. Mitä paremmin on samalla aallonpituudella, niin sitä helpompi on tehdä yhteistyötä.

11. The law of the inner circle

Kerää ympärillesi oikeat tyypit

Lähimmäisesi muokkaavat sinua ja toimintaasi. Kerää ympärillesi niin
yhteisössä kuin elämässäsi sellaisia ihmisiä, jotka kehittävät sinua.
Henkilökohtaisesti minulla onkin tavoitteena joskus voida hankkia
ympärilleni minua fiksumpia yksilöitä viemään yhteistä visiota eteenpäin yhteisössäni.

Nyt on sen hetki. Olen kyllä ollut kiitollinen kanssatekijöistäni ja asioista, joita he pystyvät tekemään ja ajattelemaan. Tämä on osoittautunut harvinaisen todelliseksi ja tärkeäksi laiksi.

12. The law of empowerment

Tee ympärillä olevista tyypeistä parempia


Anna ja kasvata seuraajistasi entistä parempia. Nosta ihmisiä korkeammalle. Paranna heidän elämäänsä ja osaamistaan. Hyvä johtaja kasvattaa ja kasvaa muiden mukana. Mikään ei ole vaarallisempaa kuin estää toisia menestymästä oman pelkonsa vuoksi. Tämä estää myös oman menestymisen.

Loppujen lopuksi menestyvä yritys tai ura on kanssaihmisten kanssa käyty vuorovaikusten summa. Mitä enemmän pidät sisälläsi, niin sitä vähemmän tulet saamaan.

13. The law of the picture

Ihmiset tekevät mitä näkevät

Esimerkin voima! En voi odottaa kenenkään johdettavan tekevän hyviä
tuloksia jos en itse tee. On erityisen tärkeää toimia esmerkin kautta.
Ihmiset tekevät mitä näkevät. Jos hoidan asiani hyvin hekin hoitavat.

Koskaan ei pidä odottaa, että joku tekisi itsestään tai puolestasi asiat, mitä toivot ajatuksissasi heidän tekevän. Mitä hanakammin tartut työn sarkaan, niin sitä paremmin myös ihmiset ympärilläsi suoriutuvat. Tässä pitää kuitenkin olla pelisilmää, koska ei kannata haudata itseään työhön, joka vie pois kasvamasisesta.

14. The law of buy-in

Uskottavuuteni johtajana


Vaikka johtaisin minkälaista hienoa asiaa, ihmiset eivät lähde
seuraamaan minua, jollen ole uskottava johtaja. Tässä monet meneekin
metsään. He alkavat mainostamaan visiotaan ja päämääräänsä mutta
eivät kerro sanaakaan itsestään johtajana. Ihmiset seuraavat aina ensin
ihmistiä. Kun he uskovat minuun, he uskovat minun vievät heidän
määränpäähän.

Ja tämä kaikki toteutuu aidolla kiinnostuksella saavuttaa tämä päämäärä yhdessä. Siksi johtajan pitääkin kyetä fasilitoimaan kansatekijöiltään itsestään motiivit yhteiseen päämäärään.

15. The law of victory

Vaikka läpi harmaan kiven

Minulla pitää olla periksiantamaton halu voittaa ja saada sen mitä
lähden tavoittelemaan. En usko häviöön ja vaikka todennäköisyydet olisivat
kuinka vastaan, niin etsisin aina uusia keinoja voittaa ja päästä
tavoitteeseen. En saa ikinä luovuttaa.

Vain voittajat muistetaan. Kukaan muu ei kannattele rimaa puolestasi. Tämä on ehkä se rankin asia johtajan näkökulmasta. Jos et itse ole pitämässä rimaa korkealla, niin ei kukaan muukaan. Tässä kannattaa olla fiksu, jotta ei polta itseään loppuun.

16. The law of the big momentum

Momentumin kerääminen

Minun pitä johtajana rakentaa iso momentumi yhteisööni.
Pysäyttämätön voima, joka liikkuu. Johtajana minun täytyy pitää
mielessäni kokoajan kuinka saan lisättyä vauhtia yhteisöön. Tarvitsen
siihen vahvan vision, hyvän tiimin ja kyvyn motivoida muita. Ja tietysti
kaikki lähtee omasta motivaatiostani.

Mitä paremmin saamme hyvänpuolisen kiiren tunnun yrityksessä, niin sitä mukavempaa on työnteko ja tulee etenemisen tunne. Tämä momentum syntyy parhaiten asiakkuuksista ja myynnistä. Myynti. Kannattaa kokeilla!

17. The law of priorities

Olennaiseen keskittyminen

Saanko paljon aikaiseksi vai olenko vain kiireinen? Tässä on tärkeää,
että minulla johtajana on fokus oikeisiin asioihin. Samalla yhteisöllä
pitää olla fokus oikeisiin asioihin. Tässä 80/20 ajattelumalli on hyvinkin
oleellinen.

Jep. On uskomatonta kuinka helposti sitä käyttääkin aikaansa kaikkeen epäolennaiseen. Joka päivä pitää ravistella itseään ja muita keskittymään olennaisiin asioihin. Päivässä voi saada lukuisia asioita aikaiseksi tai sitten hyvin vähän. Äläkä tee aina itse, delegoi ja hanki tekijöitä, jotka ovat omassa jutussaan erinomaisia.

18. The law of sacrifice

Ole valmis uhrautumaan

Johtajuus ei ole niin helppoa miltä näyttää. Menestyäkseen elämässään
sen eteen pitää tehdä uhrauksia. Käyttää aikaa ja rahaa. Tärkeintä on
muistaa se, että panostaessani ollakseni paras mahdollinen johtaja teen
sen muiden takia. Loppujen lopuksi oikea johtaja laittaa oman
yhteisönsä itsensä edelle.

Tämä “uhraus” käsite aukeaa minulle nyt ehkä vähän laajemmin. Elämässä ja bisneksessä tulee vastaan asioita, jotka eivät aina ole niitä kivoja. Kaikilla ei voi olla aina mukavaa ja joskus asioista pitää luopua, ja yhtiön etu tulee sen ihmisten edelle. Asiat tapahtuu asioiden painolla.

19. The law of timing

Tee oikea päätös oikeaan aikaan


Ajoitus päätöksenteossa on erityisen tärkeää. Väärä päätös oikeaan
aikaan syö uskottavuuttani. Oikea päätös väärään aikaan synnyttää
vastustusta. Väärä päätös väärään aikaan tuottaa kengänkuvan
persuksille. Oikea päätös oikeaan aikaan tuottaa menestystä.
Päätöksentekotaito on tärkeä ominaisuus ja siihen tulee kiinnittää
huomiota.

Tärkeää on ainakin se, että tehdään päätöksiä ja mennään eteenpäin. Kannattaa myös pyrkiä pelaamaan korttinsa siten, ettei tarvitse tehdä suuren riskin epävarmoja päätöksiä. Tähän auttaa kehittyvä kokeilulähtöinen yrityskulttuuri, jossa voidaan nopeasti vaihtaa suuntaa tulosten valossa. Tässä tulee myös se datan ja intuition yhteinen voima, joka ohjaa oikeisiin päätöksiin.

20. The law of explosive growth

Räjäytä tulokset kattoon

Hyvä johtaja noudattaa edellämainittuja lakeja. Jos kuitenkin haluan
räjäyttää tulokset kattoon, niin sen jälkeen kun toimin itse hyvänä
johtajana, olen kerännyt osaavan tiimin ympärilleni ja seuraajat
ihannoivat minua kasvatan parhaistani mahtavia johtajia. Ihanne olisi
siis oppia olemaan johtaja, joka synnyttää johtajia.

Skaalautuvuus liiketoiminnassa. Se ei ole vain ja ainoastaan skaalattavien prosessien luomista vaan ennemminkin skaalattavien johtamismallien luomista. Tee itsesi tarpeettomaksi.

21. The law of legacy

Mitä haluan ihmisten puhuvan hautajisissani minusta?

Miksi teen kaiken tämän? Mitä haluan jättää jälkeeni? Suuria
monumentteja tai jättiyrityksen? Olen samaa mieltä Maxwellin kanssa,
että haluan jättää jälkeeni perinnön osaavia ihmisiä, jotka parantavat
maailmaa minun ansiostani ja jättävät jälkeensä samanlaisen perinnön
kuin minä itse.

True story. Sillä varauksella, että toisaalta ihan sama. Menestys itsessään ei enää ole minulle itseisarvo, vaan enemmänkin sen tavoittelu siinä näkökulmassa, että haastaa ja kehittää itseään aina vain kohti parempaa. Yritys bisness on tässä näkökulmassa mahtava työkalu, koska se on varmaankin vaikeimpia “pelejä” mitä tässä maailmassa tulee vastaan.

Yhteenveto

Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin, se että nauttii matkasta ja mahdollisimman monesta hetkestä tässä elämässä. Se on jännä, että parhaat “kiksit” olemassaolostaan saa aina silloin kun jollain tasolla ylittää itseään ja puskee epämukavuusalueelle.

Jos et vielä tee asioita itseäsi varten, niin ala tekemään. Sen kautta olet myös parempi muille. Puhu totta äläkä mieti mitä muut ajattelevat sinusta. Ryhdy tekemään asioita, joita vastaan koet intohimoa. En haluaisi olla epärohkaiseva, mutta kello käy “tik”, “tok”, eikä aika koskaan lisäänny. Siksi sinulla onkin mitä mainoin hetki alkaa nauttimaan elämästäsi juuri nyt.